میخواستم توی یک گروه پی ام بدم و خیلی هم ضروری بود برای کارام و پی ام من رو نمیفرستاد و این پیام رو میفرستاد

You are performing too many actions. Please try again later.

+ یک دایره قرمز کنار پی ام .

مشکل چیه ؟ جرا اینجوری میشه و تا کی باید صبر کنم ؟

++البته قبلش یک پی ام تقریبا 10 الی 15 خطی نوشتم. شاید به خاطر اون بوده و داخل بقیه گروه ها میتونستم راحت پی ام بدم.